Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 ПРИЕМ В ПИГ  2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 2 КЛАС С УЧИТЕЛ Ю.ИЛИЕВА

                                                                   3 КЛАС С УЧИТЕЛ Н.КАЗАКОВА

 4 КЛАС С УЧИТЕЛ Р.ПЕНЕВА 

 

 

 

 

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС С ПО 24 УЧЕНИЦИ

С УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ:

  

клас

 

ИУЧ

Музика – 1ч.

АЕ – 1ч.

Математика - 1ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 2ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 1ч.

И.И. – 1ч.

ФУЧ

БЕЛ - 1ч.

Хореография - 1ч.

Околен свят - 1ч.

Религия - 1ч.

 

БЕЛ - 1ч.

ИТ - 1ч.

Религия - 1ч.

БЕЛ - 1ч.

Математика - 1ч.

Религия - 1ч.

 

 

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

  входящият номер на заявленията няма значение за класирането!

 ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИЯ

Попълнените документи може да изпратите като сканиран файл на електронната поща на училището

 В заявлението има възможност да маркирате второ и трето желание за вида паралелка като номерирате Вашия избор /1 -во желание, 2-ро желание...../ ,което ще даде възможност за класиране на детето и по второ, трето желание. 

 ПИГ - Полуинтернатна група /занималня/

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОТ 10.00 ДО 12.00ч. И ОТ 15.00 ДО 17.00ч. 

или на електронната поща на 41.ОУ

 

 

 

КРИТЕРИИ за прием в първи клас и в ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС
Заповед за определяне критерии за прием в І клас и график на дейностите
УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС
Заявление за ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
район 41ОУ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!