Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 ПРИЕМ В ПИГ  2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 2 КЛАС С УЧИТЕЛ Ю.ИЛИЕВА

 

 

No

Име

Клас

Точки

1

Ц.Н.Ц

5

2

К.В.И

4

3

М.Я.Г.

4

4

М.М.Й.

4

5

С.К.К

4

6

В.В.И.

3

7

Н.Н.К.

9

8

М.М.М

5

9

Д.Г.И.

5

10

В.Н.П.

4

11

Д.К.С.

3

12

М.М.Г.

3

13

И.В.С.

3

14

Б.В.С.

3

15

Д.П.И.

3

16

Л.К.С

3

17

В.В.П.

3

18

Й.В.П.

3

19

Р.Е.С

9

20

А.С.Ж.

9

21

Г.С.Д.

7

22

И.С.Р.

5

23

С.Н.М.

5

24

Т.Т.Г.

4

25

Л.Т.М

4

 

 

3 КЛАС С УЧИТЕЛ Н.КАЗАКОВА

No

Име

Клас

Точки

1

Г.С.И

5

2

И.Д.М

5

3

Г.В.Д.

5

4

Е.Й.Й.

4

5

Л.В.И.

3

6

М.Х.М.

3

7

Е.Х.М.

3

8

Л.Н.Б.

5

9

Д.Д.М.

4

10

Н.М.Н.

3

11

И.П.П.

0

12

Х.Р.А.

0

13

А.Р.А

0

14

Н.А.С

5

15

К.Л.Н.

5

16

Б.К.Р.

3

17

С.М.К.

3

18

Й.Х.Х.

3

19

И.В.С.

3

20

Т.В.К.

5

21

И.И.Т.

3

22

В-П.В.Е

3

23

Д.И.Т.

0

24

С.В.Г.

0

25

Н.Х.Т.

0

 4 КЛАС С УЧИТЕЛ Р.ПЕНЕВА 

 

No

Име

Клас

Точки

1

А.В.С.

6

2

С.В.С

6

3

К.И.Б.

4

4

А.Д.А

3

5

П.Е.Д.

3

6

В.Г.Ч.

3

7

В.Н.Д.

4

8

Д.Д.Д.

4

9

Й-А.А.С.

4

10

К.К.П.

4

11

М.Г.Ч.

3

12

Й.И.К.

3

13

К.М.П.

3

14

Н.Н.Н.

3

15

Р.С.И.

3

16

Л.С.И.

3

17

Ф.Н.Н.

6

18

В.П.И.

3

19

М.Н.

5

20

С.Л.

5

21

А.Я.Г

5

22

Н.Б.Б.

4

23

Л.К.Л.

4

24

Г.Х.М.

4

25

В.Б.П.

4

26

Л.Х.О.

3

27

Й.К.П

4


 

 

 

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС С ПО 24 УЧЕНИЦИ

С УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ:

  

клас

 

ИУЧ

Музика – 1ч.

АЕ – 1ч.

Математика - 1ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 2ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 1ч.

И.И. – 1ч.

ФУЧ

БЕЛ - 1ч.

Хореография - 1ч.

Околен свят - 1ч.

Религия - 1ч.

 

БЕЛ - 1ч.

ИТ - 1ч.

Религия - 1ч.

БЕЛ - 1ч.

Математика - 1ч.

Религия - 1ч.

 

 

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

  входящият номер на заявленията няма значение за класирането!

 ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИЯ

Попълнените документи може да изпратите като сканиран файл на електронната поща на училището

 В заявлението има възможност да маркирате второ и трето желание за вида паралелка като номерирате Вашия избор /1 -во желание, 2-ро желание...../ ,което ще даде възможност за класиране на детето и по второ, трето желание. 

 ПИГ - Полуинтернатна група /занималня/

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОТ 10.00 ДО 12.00ч. И ОТ 15.00 ДО 17.00ч. 

или на електронната поща на 41.ОУ

 

 

 

КРИТЕРИИ за прием в първи клас и в ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС
Заповед за определяне критерии за прием в І клас и график на дейностите
УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС
Заявление за ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
район 41ОУ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!