Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

Учител : Елена Стойкова

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПГ А 2017/2018 г.

ВХОДЯЩ №

ИМЕ

БРОЙ ТОЧКИ

1

682

С. И. Д

13

2

603

В. И. Р

13

3

647

А. В. М.

10

4

633

И. И. Д

10

5

810

Д. Ф.М

10

6

648

З.К. К.

10

7

582

М. С. Н

7

8

864

Р. К. Б

4

9

607

К. М. Г

3

10

819

С. Г. П

0

11

863

А. Ш

0

12

616

Ж. С. Д

0

13

859

Е. Д. Д

0

14

598

Р. В. Т

0

 

Учител : Велислава Стоилова

ПГ Б

   

ИМЕ

БРОЙ ТОЧКИ

1

814

Н.И.Д

13

2

690

Е.Л

10

3

685

Е.А.П

10

4

775

К.В.Н

10

5

809

Л.Б.К

10

6

707

М.Д.М

10

7

870

Е.Т.А

7

8

539

М.Н.Х

7

9

643

Р.И.И

3

10

730

Е.С.К

0

11

586

К.Г.Р

0

12

545

К.С.Ч

0

13

818

В.Г.П

0

14

699

Д.В.М

0

15

852

ИИ.С.К

0

 

 

 

 

 

 

 

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС С ПО 24 УЧЕНИЦИ

С УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ:

  

клас

 

ИУЧ

Музика – 1ч.

АЕ – 1ч.

Математика - 1ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 2ч.

Математика – 1ч.

АЕ – 1ч.

И.И. – 1ч.

ФУЧ

БЕЛ - 1ч.

Хореография - 1ч.

Околен свят - 1ч.

Религия - 1ч.

 

БЕЛ - 1ч.

ИТ - 1ч.

Религия - 1ч.

БЕЛ - 1ч.

Математика - 1ч.

Религия - 1ч.

  

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че графикът на дейностите е,  както следва:

СРОК

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.     
до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на сводните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.     
до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПИГ- В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ
  

Критерии за прием в първи клас

Необходими документи

Брой точки

1

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя в границите на прилежащата територия на училището, определена от СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

43

2

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

30

3

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, различен от  постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

29

4

4. Настоящ адрес на родителя съседен на  административния район на най- близкото училище

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Проверка от Комисията

28

5

5. Настоящ адрес на родителя на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

20

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от 1 до 5

 

6

 Дете завършило подготвителна група в училището

Удостоверява се от училището

 

20

7

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището

Удостоверява се от училището

20

8

 Адрес на месторабота на един от родителите в прилежащата на училището територия

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

10

9

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

8

 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

 

10

 Дете с двама починали родители

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

22

11

 Дете с един починал родител

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

20

12

 Дете с трайни увреждания

над 50 %

Решение на ТЕЛК

20

13

 Дете от многодетно семейство

Удостоверение за раждане на децата

20

14

  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете

Съдебно решение или писмо от Дирекция "Социално подпомагане"

20

 

КРИТЕРИИ НА 41.ОУ

 

 

 

 

   

15

ОТПАДА КРИТЕРИИ ЗА РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО!

   

 

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

  входящият номер на заявленията няма значение за класирането!

 ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИЯ

Попълнените документи може да изпратите като сканиран файл на електронната поща на училището

 В заявлението има възможност да маркирате второ и трето желание за вида паралелка като номерирате Вашия избор /1 -во желание, 2-ро желание...../ ,което ще даде възможност за класиране на детето и по второ, трето желание. 

 ПИГ - Полуинтернатна група /занималня/

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 18. 04 ДО 19.05.2017 В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОТ 10.00 ДО 12.00ч. И ОТ 15.00 ДО 17.00ч. 

или на електронната поща на 41.ОУ

 

 

 

КРИТЕРИИ за прием в първи клас и в ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС
Заповед за определяне критерии за прием в І клас и график на дейностите
УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС
Заявление за ПИГ
ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
район 41ОУ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!