Навигация

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

  

  

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

  входящият номер на заявленията няма значение за класирането!

 ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИЯ

Попълнените документи може да изпратите като сканиран файл на електронната поща на училището

 В заявлението има възможност да маркирате второ и трето желание за вида паралелка като номерирате Вашия избор /1 -во желание, 2-ро желание...../ ,което ще даде възможност за класиране на детето и по второ, трето желание. 

 ПИГ - Полуинтернатна група /занималня/

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОТ 10.00 ДО 12.00ч. И ОТ 15.00 ДО 17.00ч. 

или на електронната поща на 41.ОУ

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН ПЪРВИ КЛАС
район 41ОУ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!