Навигация

7. клас НВО

 

 

 

Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите - изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт - се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в 7. клас. Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита. Срокът за подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите е 27-29. май 2020г. Изпитните материали за изпита за проверка на способностите и конкретните правила за провеждане и оценяване се утвърждават от директора на училището, обявило прием. 

Може да видите заявлението по-долу.

 

Във файловете по-долу може да прочетете Справочник за кандидатстване след 7. клас, приложения с таблици за план-приема за 2020-2021г., приемния бал от 2019-2020г, както и база данни за самостоятелно търсене по различни критерии.

 

 

Запознаване с оценените изпитни работи НВО
Кандидатстване след 7. клас
Заявление за проверка на способностите
Кариерно консултиране 1
Кариерно консултиране 2
Кариерно консултиране 3

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!