Навигация

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

 

Приемът в подготвителните групи става чрез 

 https://kg.sofia.bg

 

 

 

Списък на приетите деца в ПГ 2022/2023 уч.г.

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!