Навигация

Ваканции

Продължителност на учебните срокове

 

I срок


15.09. 2016 - 08.02.2017г. - всички

 

II срок

 

09.02 - 31.05.2017г. за I - IV клас и ПГ

 

09.02.2017г. - 15.06.2017г.   

за учениците от V, VІ и VІІ клас

  

Ваканции

 

 Есенна


29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.  

 

Коледна

 

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.

 

Зимна 

 

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. 

 

Пролетна

 

 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

 

  

Неучебни дни

 

20.01.2017 г. - Патронен празник на 41.ОУ

 

 

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ


22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 

 

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!