Навигация

Ваканции

Продължителност на учебните срокове

 

I срок


15.09. 2017 - 02.02.2018г. - всички

 

II срок

 

07.02 - 31.05.2018г. за I - IV клас и ПГ

 

07.02.2018г. - 15.06.2018г.   

за учениците от V, VІ и VІІ клас

  

Ваканции

 

 Есенна


01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл  

 

Коледна

 

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

 

Междусрочна 

 

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл

 

Пролетна

 

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл

 

  

Неучебни дни

 

20.01.2018 г. - Патронен празник на 41.ОУ

 

 

21.05.2018 г – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ


23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 

 

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!