Навигация

Правилник/ графици

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И дейността нА училището

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПИГ : 2 МЕСТА В 1 КЛАС

                                                     

 

 

ПУДУ
ДНЕВЕН РЕЖИМ ІІ СРОК
Консултации с учители -ІІ срок
Класни работи ІI срок
ПВТР
ВПРЗ
Етичен кодекс на училищната общност
Стратегия 41.ОУ

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!